Klubilised Reval spordiklubis.Foto: GEORG-SANDER M2NNIK
Toimetas Silja Paavle 25. jaanuar 2022 21:37
„Terved ja sportlikud inimesed on reeglina ka head töötajad. Spordiklubi kaudu saame motiveerida suurt osa meie töötajaskonnast. Motivatsiooniga on seotud ja lisaväärtust annavad ka treeningute ja ühisürituste kaudu kujunev ühtekuuluvustunne, sporditegevusega reeglina kaasnev hea tervis ja mõnus meeleolu," selgitab Enno Kiviloo tagamaid, miks Telia Eesti otsustas oma töötajatele spordiklubi luua.

Üle paarikümne aasta tegutsevasse Telia Spordiklubisse kuulub ligi 1700 liiget. Telia Eesti töötajatest kuulub klubisse umbes 60 protsenti. Lisaks ligi 500 töötajate last, kes on klubis noorliikme staatuses.

„Klubi on iseseisev mittetulundusühing. Telia Eestiga seob meid koostööleping, klubi nimi ja valdav osa liikmeskonnast,” selgitab klubi juhatuse esimees ja tegevjuht Enno Kiviloo, kes oli klubi asutajate hulgas ja algaastatel tolleaegse Eesti Telefoni ehk Telia Eesti eelkäija juhtkonnas. Seega teab nii seda, millise eesmärgiga klubi loodi, kui ka seda, kuidas täna toimetatakse.

Klubi põhieesmärgiks on oma liikmetele spordiga tegelemiseks soodsate tingimuste loomine. Heategevuslikul eesmärgil toetatakse ka lastekodulapsi ja majanduslikult ebavõrdses seisundis laste sporditegevust.„Meie firmale loob head mainet liikmete südi osalemine ja eestvedamine mitmesugustel rahva- ja firmaspordiüritustel,” räägib Kiviloo.

Kokku on Telia Spordiklubil üle Eesti 138 püsipartnerit, kus liikmed saavad tasuta või soodustingimustel sportida. Samuti katab spordiklubi osa kuludest selliste spordialade harrastajatele, kus vastava spordiklubiga või ürituse korraldajaga ei ole spordiklubil lepingut.

Oluline on, et Veekeskustes, fitnessklubides, uisutamas ja kestvusspordi üritustel käiakse väga palju koos lastega. Spordiklubi toetab laste sportimisharjumuste kujunemist ja aktiivse liikumisega vaba aja veetmist.

Kokkuvõtteks lisab Enno Kiviloo: „Olen veendunud, et meie Spordiklubi sai teoks ja tegutseb tänaseni just seetõttu, et klubi loomise mõte ja initsiatiiv tulid seestpoolt, meie firma spordihuvilistelt töötajatelt ja need mõtted ning soovid on leidnud väga head toetust tippjuhtkonnalt. Meie tegevus toetub ja võimalused kasvavad tänu paljude vabatahtlike eestvedajate toetusele ja tegevusele.”