Jaga:     
Uudised

Tartu ülikool teavitab algavatest spordipsühholoogia kursustest treenereid, õpetajaid ja spordiga tegelejaid ning nende vanemaid

TALLINNAS

Läbiviija: Aave Hannus, spordipsühholoogia lector

Koolituse eesmärk on anda baasteadmised motivatsiooni kujundamise võimalustest ja kogemus motivatsiooniteooriate rakendamisest igapäevases treeneritöös laste ja noortega. Töötuba pakub nõuandeid ja soovitusi, kuidas kujundada õpilaste sisemist motivatsiooni olukorras, kus väline motivatsiooni ja saavutuste surve on kõrged. Praktiliste ülesannete ja harjutuste käigus loob iga osaleja plaani, kuidas enda töös õpetada meisterlikkuse arendamisele ja individuaalsele arengule keskendumist.

Läbiviija: Aave Hannus

Videoloengud:

Premeerimise ja tunnustamise mõju käitumisele
Karistamise mõju käitumisele
Premeerimise ja karistamise ohud

Töötuba:

Premeerimise ja karistamise tulemuslikkus ja piirangud
Premeerimise ja karistamise alternatiivid
Piiride ja reeglite kehtestamine ning vastutuse jagamine
Kiitmine ja tagasiside andmine treeningul ja võistlustel

TARTUS

Läbiviijad: Jorgen Matsi, Eve Unt ja Luule Medijainen

Sport ja organismi energiavajadus. Toitainete optimaalne vahekord ning vajadused spordiga tegeleval isikul.     
Söömisega seotud terviseprobleemid sportlastel. Häirunud söömiskäitumine spordis.   
Terved ja ebaterved söömisharjumused psühholoogi vaatepuntkist.
Toitumiskäitumise psühholoogia.

Vaata kogu Talveülikooli pakkumist: www.ut.ee/talveulikool.

0 kommentaari