Liigume.ee 14. oktoober 2017 13:00
Tööohutuse ja töötervishoiu Euroopa nädala raames toimub Tallinna tehnikaülikoolis Tööstressi ja tööväsimuse ennetamise infopäev. Päeva eesmärk on anda osalejatele teadmised kaasaegsetest lähenemisviisidest, kuidas vältida liigset tööväsimust ja -stressi. Tööohutuse ja töötervishoiu Euroopa nädalal leiavad aset üritused üle Euroopa Liidu, mille läbivaks teemaks on, kuidas jätkusuutlikult töötada ja säilitada pikaajaline töövõime.

Üritusele on oodatud kõik huvilised, osavõtt tasuta.

Registreerimine soovituslik: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScmOzNmpxEeoYE1Hu3mNHXpE_Lp7LSpz44i9FwhC0P6KxS3sQ/viewform?usp=sf_link

Korraldab ergonoomialabor, töökeskkonna ja -ohutuse uurimisgrupp, ärikorralduse instituut, majandusteaduskond, Tallinna Tehnikaülikool.

KAVA, 23.10.17

kl 13-16 stressitaseme individuaalne mõõtmine, Akadeemia tee 3, ruum SOC-221

Tasuta stressitaseme mõõtmine kardiovaskulaarsete parameetrite baasil - uurimistöö demonstratsioon. Mõõtmise kestus u 10 min. Eelnev registreerimine pole vajalik.

LÜHILOENGUD

Akadeemia tee 1, auditoorium NRG-422

17:00 tööstressi ja tööväsimuse uuringutest Tallinna tehnikaülikoolis. Kaugtöö seos tööstressiga.

Professor Piia Tint

17:15 psühhosotsiaalsete ohutegurite seosed tööstressiga. Tööväsimuse põhjused.

Dotsent Karin Reinhold ja dotsent Marina Järvis

17:30 pikaajalisest tööväsimusest põhjustatud terviseriskid. Krooniliste terviseriskide ennetamine.  Läbipõlemine ehk burnout sündroom.

Lektor Virve Siirak

17:45 füüsilisest keskkonnast tingitud stress (elektromagnetväljad, valgustus, müra, õhu kvaliteet). Väsimuse hindamine koduste vahenditega. Nutitelefoni rakendused regulaarseks terviseseisundi hindamiseks. Lihtne koormustest pulsi- või vererõhumõõturiga.

Lektor Tarmo Koppel

18:00 kohvipaus

18:15 väsimuse vähendamine ergonoomiliste lahendustega tööstusettevõttes. Praktilised näited.

Lektor Ada Traumann

1830 mida ettevõtte juhtkond saab ära teha töötajate väsimuse ennetamiseks. Kommunikatsioonihäiretest tingitud õnnetusjuhtumite vältimine. Mida õppida aset leidnud õnnetusjuhtumitest?

Lektor Henn Tosso

18:45 ekspressmõõtmiste korraldamine ettevõtetes töötaja väsimusastme määramiseks. Demonstratsioonmõõtmine kardiovaskulaarsete parameetrite baasil. Südamerütmivariaablus, reaktsioonikiirus.

Lektor Tarmo Koppel

19:00 kuidas vananemist edasi lükata kuni 20 aastat? Millist tervisekäitumist järgida, et jätkusuutlikult töötada kõrge eani?

Emeriitdotsent Ülo Kristjuhan

19:15 diskussioon - Mis takistab töötervise ja tööohutuse arengut Eesti ettevõtetes?