Foto: PantherMedia / Scanpix
Liigume.ee 18. mai 2017 12:00
Mõõdukas kehaline aktiivsus ehk keskmise intensiivsusega liikumine aitab märgatavalt kaasa tervise tugevnemisele. Täiendavalt saab tervislikku seisundit, sealhulgas südame-veresoonkonna võimekust parandada kõrge intensiivsusega kehalisi tegevusi sooritades. Sõltumata vanusest saavad kehaliselt väheliikuvad inimesed oma tervise heaolu säilitamisele ja/või parandamisele kaasa aidata igapäevase kehalise aktiivsuse järk-järgulise suurendamisega kuni alljärgnevate soovitusteni.

Üldiselt on soovitatav:

 • Liikuda regulaarselt keskmise intensiivsusega vähemalt 150 minutit või kõrge intensiivsusega vähemalt 75 minutit nädalas.
 • Tervisele optimaalse kasuliku toime saamiseks on soovitatav mõõdukas tempos (keskmise intensiivsusega) liikuda kuni 300 minutit nädalas.
 • Kehalise aktiivsuse koormust ja ajalist kestust saab kohandada vastavalt üksikindiviidi võimekusele ja võimalustele:
  * vajaliku liikumishulga võib koguda vähemalt 10-minutiliste järjepanu kestvate tegevustena; 
  * kui soovitatav liikumine – 150 minutit keskmise intensiivsusega tegevust nädalas – ei ole jõukohane, siis tuleb alustada endale sobivast ajast.
 • Treenida lihaseid 2–3 korral nädalas.
 • Kehaline aktiivsus avaldab tervisele rohkem mõju tasakaalustatud toitumise korral.
 • Viia miinimumini igapäevane istumisaeg ja ekraaniaeg. Istumisel lähtuda vastavalt vajadusest, mitte võimalusest.
 • Viibida võimalikult palju värskes õhus – aitab ennetada ülekaalu ja rasvumist.

Lastel ja noorukitel on soovitatav:

 • Liikuda regulaarselt iga päev vähemalt 60 minutit, osa liikumisest peaks olema kõrge intensiivsusega.
 • Teha vähemalt kolm korda nädalas kõrge intensiivsusega luid ja lihaseid tugevdavaid tegevusi.
  * kehalised tegevused peaksid olema nii mitmekesised kui ka igat last köitvad.
 • Vähendada istumisaega ja viia miinimumini igapäevane vaba aja ekraaniaeg:
  * alla 2-aastastele ei ole ekraaniaeg soovitatav;
  * 2–4-aastastel maksimaalselt üks tund päevas;
  * 5–19-aastastel maksimaalselt kaks tundi päevas.
 • Viibida värskes õhus nii palju kui võimalik.

Täiskasvanutel on soovitatav:

 • Liikuda igal nädalal keskmise intensiivsusega vähemalt 150 minutit või kõrge intensiivsusega vähemalt 75 minutit. 
 • Tervisele täiendava kasu saamiseks suurendada keskmise intensiivsusega kehalise tegevuse aega 300 minutini nädalas või kõrge intensiivsusega liikumist 150 minutini nädalas.
 • Soovitatav on nädalane koormus jagada ühtlaselt, näiteks viiel päeval nädalas mõõduka koormusega (keskmise intensiivsusega) vähemalt 30 minutit või kolmel päeval nädalas kõrge intensiivsusega vähemalt 25 minutit.
 • Vajaliku liikumishulga võib koguda vähemalt 10-minutiliste järjepanu kestvate tegevustena.
 • Teha vähemalt kahel päeval nädalas lihaseid ja luid tugevdavaid harjutusi.
 • Säilitada liigesliikuvus ja lihaselastsus venitusharjutustega, mida võib teha eraldiseisvalt või vastupidavus- ja jõutreeningu lõpus.
 • Viia miinimumini igapäevane istumisaeg ja ekraaniaeg.

Eakatel on soovitatav:

 • Liikuda igal nädalal keskmise intensiivsusega vähemalt 150 minutit või kõrge intensiivsusega vähemalt 75 minutit või leida võrdväärne kombinatsioon keskmise ja kõrge intensiivsusega tegevustest.
 • Soovitatav on nädalane koormus jagada ühtlaselt, näiteks: viiel päeval nädalas mõõduka koormusega (keskmise intensiivsusega) vähemalt 30 minutit või kolmel päeval nädalas kõrge intensiivsusega vähemalt 25 minutit.
 • Vajaliku liikumishulga võib koguda vähemalt 10-minutiliste järjepanu kestvate tegevustena.
 • Igasugune liikumine tuleb tervisele kasuks ka siis, kui liikumisvõime on piiratud.
 • Mida ühtlasemalt on liikumine nädala peale ära jaotatud, seda parem tervisele.
 • Treenida lihaseid kaks või rohkem korda nädalas.
 • Teha tasakaaluharjutusi kolm või rohkem korda nädalas.
 • Säilitada liigesliikuvus ja lihaselastsus venitusharjutustega.
 • Viia miinimumini igapäevane istumisaeg ja ekraaniaeg.
 • Viibida võimalusel värskes õhus.

Välja arvatud komplitseeritud rasedused ja vähesed olukorrad, kus treeningud on vastunäidustatud, on liikumissoovitused järgnevad:

 • Naised, kes ei ole eelnevalt kehaliselt aktiivsed olnud, peaksid igapäevast mõõduka intensiivsusega liikumist progresseeruvalt suurendama kuni 150 minutini nädalas.
 • Naised, kes on regulaarselt treeningutega tegelenud enne rasedust, võivad harjumuspärasel viisil (sobival tasemel) jätkata.
 • Eriti tähtis on vaagnapõhjalihaste treening nii raseduse jooksul kui ka pärast sünnitust.
 • Raseduse ajal tuleb vältida selliseid tegevusi, millel on suur kukkumis- ja põrutuste risk ning vältida kontaktspordialasid ja sukeldumist.
 • Imetamisperioodi ajal ei ole piiranguid erinevatele füüsilistele tegevustele.
 • Viia miinimumini igapäevane istumisaeg ja ekraaniaeg.
 • Tervislik liikumine ja puhkus peavad olema tasakaalus.
 • Viibida võimalusel värskes õhus.

Ülekaalulistel on soovitatav:

 • Liikuda regulaarselt:
  * Edukaks kehamassi langetamiseks ja languse säilitamiseks tuleks liikuda keskmise intensiivsusega vähemalt 60 minutit päevas.
  * Kui esialgu ei ole soovitatav liikumiskogus jõukohane, siis tuleb alustada endale sobivast ajalimiidist ja koormust tõsta 2–4 nädala järel.
  * Vajaliku liikumishulga võib koguda vähemalt 10-minutiliste järjepanu kestvate harjutustena.
  * Kasuks tuleb ka kõrge intensiivsusega treeningu kombineerimine mõõduka koormusega, kui tervis seda võimaldab.
  * Mida ühtlasemalt on liikumine nädala peale ära jaotatud, seda parem tervisele.
  * Kehamassi langusele on liikumisest kasu ainult kontrollitud dieedi korral.
 • Treenida lihaseid 2–3 korral nädalas.
 • Viia miinimumini igapäevane istumis- ja ekraaniaeg – lähtuda vajadusest, mitte võimalusest.

Väljavõte Tervise Arengu Instituudi 2017. aastal avaldatud raportist "Eesti toitumis- ja liikumissoovitused".