Uudised

KARNITIIN - rasva- või rauapõletaja? (1)

Kerli Mooses, 21. jaanuar 2017, 07:00
Foto: PantherMedia / Scanpix
Treeninguaegse energia regulatsiooni ja selle mõjutamise võimalused on huvipakkuvad olnud nii sportliku saavutusvõime kui ainevahetuse seisukohalt. Üheks vahendiks, millega loodetakse sportlikku saavutusvõimet parandada läbi efektiivsema rasvade oksüdatsiooni, on L-karnitiin. L-karnitiini suukaudse manustamise mõju rasvade oksüdatsioonile on otsitud juba ammu, näiteks esimesed uuringud on läbi viidud juba 60ndatel aastatel.

L-karnitiin on vitamiinitaoline ühend, mida leidub lihas ja piimatoodetes. Karnitiini toodab keha ka ise. Valdav enamus (95-98%) keha karnitiinist on ladustatud skeletilihastes ja südamelihases. Lisaks lihastele on mõningane hulk karnitiini neerudes ja maksas, kus seda ka sünteesitakse ning samuti veres, mis tegeleb karnitiini transportimisega. Lisaks karnitiini manustatakse enamasti koos suhteliselt suure hulga süsivesikutega, kuna süsivesikud suurendavad insuliini tootmist ja aitavad seeläbi karnitiini lihastesse transportida.

Karnitiinil on oluline osa rasvade ainevahetuses, kuna karnitiini peamine ülesanne on pikkade rasvhapete transport mitokondritesse. Madalatel treeningu intensiivsustel saadakse valdav osa energiast pikkadest rasvhapetest ning kõrgematel intensiivsustel suureneb glükogeenist saadava energia osakaal. Peamine karnitiini lisatarbimise eesmärk on suurendada karnitiini sisaldust organismis, täpsemalt skeletilihastes. 

Loodetakse, et suurem karnitiini kontsentratsioon lihastes aitab suurendada lihases rasvade oksüdatsiooni. See tähendab, et rohkem energiat saadakse kehas olevate rasvavarude lõhustumisest. 

Suurenenud rasvade oksüdatsiooni abil lükatakse edasi treeningul ja/või võistlusel glükogeenivarude ulatuslikku vähenemist. Glükogeeni varud organismis on piiratud. Seega, kui suudetakse võimalikult palju energiat saada rasvadest, siis aitab see parandada sooritust. Eriti oluline on see vastupidavusalade puhul.

Lisaks harrastussportlastele on L-karnitiini kasutusele võtnud ka toiduainetetööstus, kus L-karnitiini sisaldavaid tooteid reklaamitakse kui kehakaalu alandavaid. Enamasti tuginetakse jällegi karnitiini rasvade oksüdatsiooni suurendamise omadusele ehk loodetakse, et suurem karnitiini kontsentratsioon lihastes aitab vähendada rasvade hulka organismis.

Antud töö eesmärk oli uurida, kas L-karnitiinil on mõju sportliku saavutusvõime parandamisele ja treeninguaegsele rasvade ainevahetusele ning seeläbi ka kehakaalu alandamisele.

TULEMUSED

Antud uuringud leidsid valdavalt, et L-karnitiini suukaudne manustamine ei suurenda rasvade ainevahetust treeningul. Leiti isegi, et platseebo manustamisel oli rasvade oksüdatsioon kõrgem ja süsivesikute oksüdatsioon madalam, kui akuutsel või kroonilisel L-karnitiini manustamisel. Huvitaval kombel täheldati, et L-karnitiini lisaks manustamisel on seni eeldatule hoopis vastupidine efekt, kuna leiti hoopis tendents rasvade oksüdatsiooni vähenemise suunas.

Sellest tulenevalt jõudsid autorid järeldusele, et L-karnitiin ei aita saavutusvõime parandamisele kaasa.

Vaid üks uuring jõudis tulemuseni, et L-karnitiini pikaajalise manustamise tagajärjel kasutatakse madalamal treeningintensiivsusel energia tootmiseks rohkem rasvu. Antud uuringus suudeti madalal intensiivsusel enam energiat toota rasvade oksüdatsioonist. Seetõttu suudeti kõrgemal intensiivsusel saavutusvõime paremini säilitada, kuna laktaati akumuleerus vähem. Laktaadi väiksemale akumuleerumisele aitas kaasa madalamal intensiivsusel suurem rasvade oksüdatsioon, mistõttu suudeti säilitada rohkem süsivesikuid intensiivseks koormuseks. Soodsam energiatootmise viis parandas ka saavutusvõimet.

Valdavates uuringutes oli vereplasma karnitiini kogus peale L-karnitiini pikaajalist manustamist suurenenud. Samuti suurenes karnitiini kogus lihases 21% võrra. Samas 2 kuud peale lisa L-karnitiini manustamise lõpetamist, oli karnitiini kontsentratsioon vereplasmas langenud tagasi manustamise eelsele tasemele, kuid vaba karnitiini tase oli jätkuvalt veidikene suurem. Ükski uuring ei leidnud L-karnitiini manustamisel kehakaalu alandavat toimet.

ARUTELU

Tuginedes leitud uuringutele ei ole piisavalt kinnitust, et suukaudne L-karnitiini pikaajaline manustamine aitab sportlikel inimestel kaasa rasvade oksüdatsiooni suurenemisele ning saavutusvõime paranemisele. 

Sellise tulemuseni jõudsid neli uuringut viiest. Lkarnitiinil positiivse mõju leidnud uuring mõõtis karnitiini kasutamist lihasbiopsia abil ning puuduseks oli rasvade oksüdatsiooni mittemõõtmine. Seega leiti, et lihases on karnitiini rohkem, kehalise töövõime testis kulutatakse lihases rohkem rasvasid ning lihases tekib intensiivsel pingutusel vähem laktaati. Seda, kas ja kuidas koormuse käigus rasvade ja süsivesikute oksüdatsiooni osakaal muutub, antud uuringust ei selgu. Samuti ei ole antud uuringu puhul välja toodud, kas sarnaselt teiste uuringutega olid katsealuste toitumine jälgimise all ja testieelne toitumine standardiseeritud. Sarnaselt selle uuringuga tehti lihasbiopsia ja koormustest teiste autorite poolt ning seal ei leitud analoogseid seoseid.

Mitme uuringu puhul suurenes karnitiini tase veres. Ent varasemalt on leitud, et normaalse plasma karnitiini kontsentratsiooniga inimestel plasma karnitiini kontsentratsiooni suurenemine ei pruugi viia lihaskarnitiini suurenemiseni.

L-karnitiini manustamise mõju võib olla erineva treenituse tasemega inimestel erinev, kuna treenitud sportlastel on rasvade ainevahetus paremini arenenud kui tavainimesel. Samuti võib karnitiini omastamine olla erinev tingituna toitumisharjumustest – karnitiini aitavad omastada süsivesikud ning sportlaste toidus on süsivesikute osakaal suurem kui tavainimesel. Seega on uuringu planeerimisel kindlasti oluline, et ka toitumist mõnevõrra jälgitakse ja suunatakse.

Teisalt on seetõttu küsitav karnitiini manustamine kaalu alandamise eesmärgil, kuna karnitiini manustatakse enamasti suhteliselt suure hulga süsivesikutega. Seni läbiviidud uuringud on tehtud enamasti meestel, mistõttu ei ole teada kas ja milline mõju on L-karnitiini manustamisel naistel.

Toetudes antud uuringutele, siis võib L-karnitiini suukaudset ja pikaajalist manustamist eesmärgiga suurendada rasvade oksüdatsiooni ja parandada saavutusvõimet, pidada mitte tõhusaks, kuna Lkarnitiini sellise mõju olemasolu ei ole leidnud kinnitust. Kindlasti ei ole hetkel põhjendatud toiduainetööstuses L-karnitiini sisaldavate toodete lubadused alandada kehakaalu. 

Kas ja millistes kogustes L-karnitiini aitab suurendada rasvade oksüdatsiooni ja milliste intensiivsuse ja pikkusega treeningute puhul, vajab jätkuvat uurimist.

Artikkel ilmus täismahus väljaande Liikumine ja sport 2012. aasta numbris.

REKLAAM JA KUULUTUSED

reklaam@ohtuleht.ee