Liikumisõpetajate suvistest koolitustest oli saanud populaarne ja traditsiooniline üritus.

Foto: Eiliki Pukk
Anna Sõõrd, Tabasalu lasteaia Tibutare liikumisõpetaja ja huvikooli Ring treener 13. detsember 2021 16:21

Liikumisõpetajate koolitussarja korraldavad alates 2016. aastast olümpiakomitee ja ühendus Sport Kõigile koostöös õpetajatega, kirjutab EOK ajakiri „Liikumine ja Sport“.

Liikumisõpetajate suvekool LIISU algas aktiivsete õpetajate Kai Randrüüdi, Pille Juusi ja Anna Sõõrdi mõttest luua liikumise ja kehalise kasvatuse õpetajatele suvekooli traditsioon, mille käigus koguda, toimetada ja välja anda lasteaedade ja koolide õppematerjal.

LIISU eelkäijad olid ühenduse Sport Kõigile kursuste sari „Õpetajalt õpetajale“ ja „Lasteaia õpetajalt õpetajale“, mida korraldati kaks kord aastas koolivaheaegadel 2012–2015. Kursuste jätkuna ilmus harjutuslehtedest koosnev õpimapp, mida jagati koolidele ja lasteaedadele tasuta.

Tajun juba praegu oma kaheaastast last vaadates, kui suurt rolli mängib lapse kasvatuses inimene, mitte inventar ja võimalused.“Allan Raja, olümpiamedalist

Nii kursused kui ka trükitud ja internetis avaldatud kogumiku (veebilehel treener.eok.ee) võtsid liikumisõpetajad hästi vastu. Nii sobiski suvekool LIISU kursuste jätkuürituseks. Eesmärk oli parandada ja aktiveerida Eesti eri piirkondade kehalise kasvatuse ning liikumisõpetajate koostöövõimalusi, ühendada vabatahtlikke sädeinimesi, anda edasi praktikute töökogemusi ja lisaks tuntud lektoritele pakkuda võimalus oma kogemusi jagada ka teistel aktiivsetel liikumisõpetajatel.

LIISU alustas Tabasalust

Esimene LIISU suvekool toimus ühel päeval 2016. aastal Tabasalus. Ürituse avas ja kohalolijaid tervitas meie seast hiljuti lahkunud Jüri Tamm. EOK asepresidendina käsitles ta hetkeolukorda kehalises kasvatuses ja tunnustas õpetajate pingutusi kasvatada üles sportliku ellusuhtumisega noorte põlvkond, kes kujundavad meie riigi tulevikku. Endise kergejõustiklasena kinkis Tamm igale õpetajale oma autogrammiga elulooraamatu „Irdinimene“, mille autor on tunnustatud ajakirjanik Deivil Tserp.

LIISU 2016 suvekooli päevakava oli tihe ja töine, sisaldas praktilist tegevust nii saalis kui ka õues, ajurünnakut ja arutelusid liikumisõpetuse üle. Õppijatele jagasid oma parimaid õuesõppe, üldkehalise ettevalmistuse, rütmika- ja massaažikogemusi viis lektorit. Suvine enesetäiendus sai teoks ühenduse Sport Kõigile ja EOK rahatoel, kes on sarnaseid õpetajalt õpetajale koolitusi aidanud korraldada alates 2012. aastast.

LIISU 2017 toimus juba kahepäevase koolitusena Põltsamaal.

Järgmisel kahel suvel toimunud LIISU 2018 ja LIISU 2019 peeti Jõulumäel, kuhu kogunes enam kui 70 kehalise kasvatuse ja liikumisõpetajat Eestist. Tegemist oli juba traditsioonilise üritusega, kus veedeti kaks aktiivset päeva, kuulates loenguid teoreetiliste teadmiste õpetamisest mängu ja liikumise kaudu ning spordipsühholoogiast. Samuti jagati kolleegidega kogemusi, et korraldada õpilastele mitmekülgsemaid ja nauditavamaid liikumistunde.

Suvekooli avanud sõudja Allar Raja sõnul õpetavad liikumisõpetajad lastele algtõdesid, mis on abiks igasuguse elukutse korral edaspidi.

Esimene LIISU toimus 2016. aastal Tabasalus, esimene LIISÜ 2019. aastal Toilas.

„Kui pead lugu endast ja oma kehast, oskavad teised pidada lugu ka sinust. Minul on kehalise kasvatuse ja liikumisõpetajate vastu suur lugupidamine, sest tajun juba praegu oma kaheaastast last vaadates, kui suurt rolli mängib lapse kasvatuses just inimene, mitte inventar ja võimalused,“ ütles Raja. EOK liikumisharrastuse juhi Peeter Lusmägi sõnas, et liikumisõpetajate suvekool LIISU on leidnud kindla koha paljude õpetajate koolituskalendris ja muutunud aasta-aastalt populaarsemaks.

Lisandub ka sügiskool

Liikumisõpetajate suvistest koolitustest oli saanud populaarne ja traditsiooniline üritus, mis tekitas nõudluse ka sügiskooli järele. Esimene sügiskool LIISÜ toimus sügisesel koolivaheajal 2019 Toilas.

Koolitusel tekkinud põnevus ja ühtne vaim motiveeris osalejaid väljuma mugavustsoonist ning julgustas eri emakeeltega õpetajaid omavahel suhtlema ja koostööd tegema. Moodustus uus ühisosa ja ekstra kursuse jaoks valminud õppematerjalid toetasid õpitut veelgi. LIISÜ-l osales 74 liikumisõpetajat lasteaedadest ja koolidest Eesti 11 maakonnast. Liikumisõpetajate sügiskooli LIISÜ 2019 toetasid kultuuriministeerium ja integratsiooni sihtasutus.

Koroonaviiruse leviku tõttu 2020. aastal liikumisõpetajatele suve- ja sügiskool ei toimunud.

LIISU 2021 toimus juunis Vinnis. Üllatuskülaline oli endine sumomaadleja Baruto ehk Kaido Höövelson, kes on Vinnist pärit. Tallinna ülikooli professor, spordipsühholoog Kristjan Port näiteks rääkis vananemisest ning sellest, kuidas liikumisõpetaja saab end elukestvalt heas kehalises vormis hoida.

Vastu tulles paljude õpetajate soovile, kes ei pääsenud suvel Vinnis toimunud LIISU-le, korraldasime oktoobris ka sügiskooli LIISÜ 2021. Koolitusel jagati uusi ideid liikumisharrastuse edendamiseks. Õhkkond oli positiivne ja vaba, osalejad said endale ise koostada tunniplaani. Korraga tegutseti kolmel spordiplatsil või ujulas. Kolmteist säravat koolitajat edastasid teadmisi ja oskusi liikumistundide mitmekesistamiseks.

Mis on LIISU?

· LIISU missioon on kutsuda õpetajat koostööle ja ideede vahetamisele, julgustada üles astuma lektorina, koondada head kogemused kogumikku „Kehaline kasvatus. Mängud ja harjutused“ ning väärtustada ja hoida õpetaja enda kehalist tervist.

· LIISU toimus alguses suvekoolina, kuid nüüd on lisandunud ka sügiskool.

· Kääriku spordikeskuses 2022 toimuva LIISU programmi tahetakse kaasata ka Tallinna ülikooli haridustehnoloogia üliõpilasi, et muuta suvekooli õppematerjalid digitaalseks.